Testovaci inzerat

Testovaci inzerat

Cena: 18€
Ale pokiaľ ju vy neprijmete vo svojej mysli, tak stále nevyhrala. Ak nastane opak, tak ste sa dobrovoľne dali zbaviť svojej svätej vôle a nahradili ste ju cudzou AUTORITIOU. A to už je porušenie Kωnu. A kto porušil Kωn, na toho má plné právo Temná Jav aj Nav. Takto oni nič neporušujú, lebo to je iba napĺňanie ich úlohy danej im Jediným Stvoriteľom. Čo porušíme, tým nás majú právo trestať. A pretože trest spočíva vždy v odoberaní našej životnej energie v ich prospech, nikdy „nezabudnú“ toto svoje právo využiť.
Testovaci inzerat

Testovaci inzerat

Cena: 15€
Princíp dvojtvárnosti je však používaný v oveľa väčšej miere, než by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. To, čo sme sa ešte nie tak dávno učili v škole dnes prekrúcajú do nepoznania. Postup takejto manipulácie je veľmi jemne prepracovaný, najskôr zmenia iba veľmi malú časť pôvodného obsahu. Pri kontakte s takouto informáciou sa vám zdá všetko v poriadku, pričom tú „maličkú“ nezhodu pripíšte tomu, že ste to asi v minulosti prehliadli. Potom však príde druhá, tretia, skrátka ďalšia a ďalšia vlna a zrazu máme do činenia s úplne inou informáciou. Táto informácia však medzitým, – lebo to riadia zhora – ovládla energeticko-informačný priestor vôkol nás a bojovať s ňou sa dá asi ako s veternými mlynmi.
Testovaci inzerat

Testovaci inzerat

Cena: 99€
Sprava pre testovanie Prax dvojtvárnosti, t.j. hovorenia jedného a robenia druhého je už taká rozšírená, že mnohí ľudia si ani neuvedomujú, ako často k nej siahajú. Najčastejšie sa prejavuje tak, že sa na niečom s niekým dohodnete, ale ak ste Človek, ktorý nie je uchytený v nejakom z matričných systémov, tak vám v pamäti ostanú tie body vašej dohody, ktoré boli vyslovené a potvrdené priamou rečou aj vašim zmluvným partnerom. Ale ten druhý – môže to byť aj človek, ale uchytený v Matriciach typu „Egoista“, „Spotrebiteľ“ a pod. – do procesu dohadovania s vami vložil svoje „doplnky“ a zvraty, ktoré si zvyčajne človek ani nevšimne. A potom príde čas naplnenia dohody a tu zrazu zistíte, že váš „zmluvný partner“ má úplne iný výklad dohody, ktorú ste s ním v dobrej vôli uzavreli, ale „Svedomie má čisté“(?!). Je to spravidla strašné sklamanie a často problém s veľkým dopadom.